งานซ่อมบำรุงไลน์ชุบ (Maintenance plating Line)

ทีมงานติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรหลังการขายเมื่อปี 2020 (Modify upgrade 2020 machine)

(วีดีโอขณะเทสหลังปรับปรุงสำเร็จ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *