ย้อนความทรงจำ งานไลน์ชุบ Cotto (Automatic Plating Line)

รับสร้างไลน์ชุบโลหะ Plating Line CI
งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
Automatic Plating Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *