รับผลิตสร้างไลน์พ่นสี (Painting Line)

ผลงานขนส่งและติดตั้ง บูทพ่นสีฝุ่น และสีน้ำ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 

รับผลิตไลน์พ่นสี สีน้ำ สีฝุ่น
Powder Painting Booth
ติดตั้งสเปร์ยบูท Spray booth

งานเครื่องจักรสร้างพิเศษ ขนาดเลือกได้ตามต้องการ   www.ci-engineering.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *