รับออกแบบผลิตรถเข็น Cart และงานอุปกรณ์ทั่วไป

ผลิตทำรถเข็นสเตนเลส
ผลิตรถเข็น
งานตะกร้าสเตนเลส 1 ci
ไลน์ล้าง Pretreatment ฟอสเฟต Phosphate Zircronium
รับผลิตโรเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor
ผลิตรถเข็นเหล็ก5
PP Tank
ผลิตถัง PP Polypoprelene
รับทำ ผลิตรถเข็นตามแบบ 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *