เครื่องล้างแบบสายพาน Washing machine สร้างโดยบริษัท C.I.

เครื่องล้างชิ้นงาน washing machin cleaning oil

MADE IN THAILAND C.I.ENGINEERING CO.,LTD.

สำหรับล้างคราบน้ำมัน คราบสิ่งสกปรก หรือล้างสารเคมี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *