เครื่องอัลตร้าโซนิค Ultrasonic cleaning

จัดจำหน่ายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

จัดจำหน่ายเซ็ตเครื่องล้างอัลตราโซนิคแบบจุ่ม MULTI TANK ULTRASONIC1

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคคือ

ระบบล้างอัลตร้าโซนิค คือ การล้างชิ้นงานแบบจุ่ม ตัวชิ้นงานจะถูกจุ่มในน้ำหรือน้ำเคมีแล้วมีแรงสั่นสะเทือนไปยังน้ำและผ่านไปยังชิ้นงานที่ต้องการล้าง โดยอัลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์จะสั่นสะเทือนเป็นความถี่สูงประมาณ  24 – 48 Khz ทำให้คราบน้ำมัน คราบสกปรก ที่เกาะอยู่ที่หลุดออกจากชิ้นงาน 

ส่วนประกอบของเครื่อง Ultrasonic

1. Ultrasonic generator

เป็นกล่องควบคุมและเครื่องกำเนิดความถี่ไปในตัว ชุดควบคุมอิเล็กโทรนิคจะแปลงความถี่ จาก 50-60Hz ไปยังความถี่ที่ต้องการใช้งาน และสามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการที่ชุดควบคุมของเครื่อง 

2. Ultrasonic transducers

เป็นตัวสั่นสะเทือนความถี่ ที่รับสัญญาณมาจาก Ultrasonic generator โดยชุดทรานสดิวเซอร์จำนวนหลายตัวจะถูกบรรจุไว้ในกล่องโลหะ เมื่อติดตั้งชุดกล่องทรานสดิวเซอร์ลงในน้ำ

3. ถังใส่น้ำหรือเคมี

ภาชนะบรรจุ ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัสดุสเตนเลส เพื่อความแข็งแรงและไม่เป็นสนิม สามารถใช้สารเคมีกับอุณหภูมิร่วมในการทำงานของระบบอัลตร้าโซนิค

จำหน่ายเครื่องอัลตร้าโซนิค CI 1 Ultrasonic
Ultrasonic

การเลือกใช้งาน (Machine Size)

บริษัท ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง รับออกแบบผลิตเครื่องล้างขนาดตามต้องการ ผลิตพิเศษ ลูกค้าสามารถเลือกขนาดถังล้างและรูปทรงได้ตามต้องการ ยิ่งถังขนาดใหญ่ก็จะใช้พลังงานอัลตร้าโซนิคที่มากขึ้นตามขึ้นไปด้วย

ประกอบผลิตในประเทศไทย อุปกรณ์นำเข้าจากบริษัทชั้นนำที่มีมาตรฐาน ISO9001 CE

ท่านลูกค้าสามารถนำชิ้นงานและคราบสกปรกส่งมาเทสหรือขอข้อมูลสินค้า ที่บริษัท ซี.ไอ. ได้กรุณาติดต่อ 

02-791-9503  www.ci-engineering.com

info.ciengineering@gmail.com

Testing ultrasonic

สำหรับล้างคราบน้ำมันทุกชนิด

Testing ultrasonic

สำหรับล้างคราบน้ำมันและลอกสี

ผลงานอื่นๆของบริษัท

ตัวอย่างไลน์ล้างแบบจุ่ม Pretreatment Line (Dipping type) 

ตัวอย่างเครื่องล้างแบบสเปร์ย (Spray Type)

C.I.Team
รับสร้างไลน์ชุบโลหะ plating line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *