รับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
รับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ

Assembly Machine

รับออกแบบสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า www.ci-engineering.com

รับทำเครื่องจักรอัตโนมัติ ตามความต้องการลูกค้า
รับทำเครื่องจักรอัตโนมัติ ตามความต้องการลูกค้า

Bending Machine

รับออกแบบสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า www.ci-engineering.com