ไลน์ล้าง Pretreatment Line รับออกแบบผลิตสร้าง

Pretreatment Line

รับออกแบบสร้างไลน์ล้าง ไลน์เตรียมผิว ระบบอบแห้ง

ไลน์ล้าง Pretreatment ฟอสเฟต Phosphate Zircronium

Phosphase Line / Zircronium Line

รับออกแบบสร้างไลน์ล้าง ไลน์เตรียมผิวก่อนพ่นสี