หม้อแปลงชุบ DC power supply (Rectifier)

Rectifier

คือ เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ Alternating current เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current

มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-48V , 50-10,000A สามารถปรับค่าได้ 

เช่น Rectifier 24V 2000A หมายถึง เครื่องที่สามารถเลือกค่า Volt ตั้งแต่ 0-24V และ เลือกค่า Amp

ได้ตั้งแต่ 0-2,000A ส่วนใหญ่หากเป็นการจ่ายกระแสในย่านต่ำ 0-50 A จะเรียกอีกชื่อว่า DC Power Supply   

การใช้ประโยชน์ 

    – เครื่องชุบโลหะ อุตสาหกรรมชุบโลหะ ชุบพลาสติก                

    – ใช่จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง

    – ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC เป็น DC

Rectifier
Rectifier CI 1
Rectifier CI 2