รับผลิตสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

Waste Water Treatment

รับออกแบบสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
Filterpressระบบำบัดน้ำเสีย
รับทำระบบบำบัดน้ำเสีย 1

Design And Commissioning Waste Water Treatment And System

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต การเกษตร สถานีเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม โรงงานและกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมี 

ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass 2
ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass
ถังบำบัดน้ำเสีย Fiberglass 3
น้ำเสีย Waste Water treatment 3
ถังบำบัดน้ำเสีย FRP

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงชุบโลหะ

รับสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย Waste water treatment system

ระบบถังผสม PH / ตกตะกอน / กรอง

ถังผสม ถังระบบบำบัดน้ำเสีย ถังFRP

รับออกแบบผลิตระบบสร้างน้ำ RO/DI

ผลิตสถานีกรองน้ำ RO/DI ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ออกแบบสร้างตามปริมาณน้ำที่ลูกค้าใช้งาน)
รับสร้างออกแบบระบบสร้างน้ำRODI RODI water generator system 2

Customized Design RO/DI Water System

 
ระบบผลิตสร้างน้ำ RODI
รับสร้างออกแบบระบบสร้างน้ำRODI RODI water generator system