ผลิต Wet Scrubber 2

Wet Scrubber System

รับออกแบบผลิตระบบกรองอากาศ สำหรับกรองไอเคมีให้สะอาดก่อนปล่อยทิ้ง