เครื่องล้างชิ้นงาน washing machin cleaning oil

เครื่องล้างแบบสายพาน Washing machine สร้างโดยบริษัท C.I.

MADE IN THAILAND C.I.ENGINEERING CO.,LTD. สำหรับล้างคราบน้ำมัน คราบสิ่งสกปรก หรือล้างสารเคมี